Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Ryczywole członkowie spośród siebie wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną, a także wstępnie uzgodnili główne kierunki swojej pracy na rzecz dzieci i przedszkola.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023-2024

Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Joanna Napierała,

Zastępcą przewodniczącej została Pani Daria Buława,

Spotkania Rady protokołować będzie Pani Marta Schubert.

Funkcję skarbnika Rady pełnić będzie Pani Joanna Kos.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Pani Natalia Nowacka i Pani Joanna Jeske.

Pozostali członkowie Rady Rodziców to:

Pani Milena Kubanek

Pani Angelika Erdmann

Pani Wioletta Wołyńska

Pani Marta Piotr

Pani Agnieszka Brzozowska

Pani Alicja Witzberg

Pani Sylwia Budaj

Pani Magdalena Wojdanowicz

Pani Anna Krawczyk

Pani Natalia Nowak