RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy integrujące grupę, ćwiczące percepcję słuchową i wzrokową oraz sprawność grafomotoryczną.
8:00 – 8:15 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane, praca z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8:15 – 8:25 Ćwiczenia poranne
8:25 – 8:30 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania
8:30 – 8:50 Śniadanie
8:50 – 9:05 Czynności higieniczne po śniadaniu
9:05 – 9:20 Pierwsze zajęcie dydaktyczne z całą grupą (w oddziałach starszych trwa 0,5 h)
9:20 – 9:30 Zabawa ruchowa
9:30 – 9:45 Drugie zajęcie dydaktyczne z całą grupą (w oddziałach starszych trwa 0,5 h)
9:45 – 10:30 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe
10:30 – 12:00 Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu
12:00 – 12:15 Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu
12:15 – 12:45 Obiad
12:45 – 13:30 Praca indywidualna i w małych zespołach ( praca z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno –pedagogicznej). Relaksacja, słuchanie bajek, muzyki (w tym poważnej), zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.
13:30 – 14:10 Zabawy w małych grupach
14:10 – 14:15 Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorka
14:15 – 14:30 Podwieczorek
14:30 – 14:40 Czynności higieniczne
14:40 – 16:00 Ćwiczenia indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań