Szanowni Państwo,

We wrześniu w przedszkolu zakończyliśmy badania przesiewowe Waszych pociech. Dzieci zostały zakwalifikowane do terapii, która – w ramach funkcjonowania w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie logopedii – przyznana jest im na 45 minut w tygodniu.

Rodziców dzieci, które uczęszczają na terapię proszę o założenie teczki, w której będzie można gromadzić wszelkie ćwiczenia, jakie otrzymują po spotkaniu ze mną Państwa pociechy. Teczkę otwieramy codziennie. Zachęcam do regularnych ćwiczeń w domu – tylko w ten sposób jesteśmy
w stanie osiągnąć zamierzone w terapii efekty. Kilka minut codziennych ćwiczeń i zabaw to wielki krok na drodze do sukcesu. Od Was, drodzy Rodzice, zależy prawidłowy rozwój mowy Waszego dziecka. W domu ćwiczymy po to, by utrwalić nabyte w gabinecie logopedycznym umiejętności.

Polecam link:

http://www.logopeda.info/sites/default/files/plakat_6_0.jpg,

w którym dr Iwona Michalak-Widera oraz dr Katarzyna Węsierska przedstawiły kamienie milowe w rozwoju mowy dziecka, podając m. in., że:

Mowa dziecka prawidłowo się rozwija, gdy maluch…

– do 3 miesiąca życia głuży – wydaje dźwięki podobne do gruchania, reaguje płaczem lub śmiechem, sygnalizując swoje potrzeby, reaguje na dźwięki;

– między 4 a 6 miesiącem życia – reaguje na głos i dźwięki z otoczenia, szuka źródła dźwięków, odwracając głowę, gaworzy – tworzy pierwsze ciągi sylab, próbuje wychwytywać i powtarzać zasłyszane dźwięki, porusza rękami i nogami;

– między 7 a 12 miesiącem życia – skupia się, odwraca, gdy do niego mówimy, odpowiada na proste pytania („gdzie mama”, „gdzie tata” itp.), zachęcane, reaguje na polecenia np. „daj…”, wykorzystuje paletę dźwięków by zwrócić na siebie uwagę, intensywnie gaworzy;

– między 12 a 24 miesiącem życia – wykonuje proste polecenia („daj buzi”, „zrób pa pa”), potrafi wskazać niektóre części ciała i znane, często nazywane przez nas przedmioty, słucha z zainteresowaniem wyliczanek, piosenek, krótkich opowiadań i wierszyków, używa wyrazów dźwiękonaśladowczych (miau, bach, bum), zaczyna łączyć dwa wyrazy (np. „mama daj”), upraszcza słowa, może powiedzieć ich początek lub koniec, potrafi wymówić następujące głoski: „a”, „o”, „e”, „u”, „i”, „y”, „p”, „b”, „m”, „t”, „d”, „n”, „ł”, „j”;

– między 2 a 3 rokiem życia – potrafi rozróżnić przeciwieństwa (np. „nie ma – jest”), wskazuje części ciała, potrafi wykonać złożone polecenia (np. „weź auto i chodź do mamy”), nazywa znane z otoczenia przedmioty, trudne głoski zastępuje łatwiejszymi do wymówienia (np. „siafa” lub „safa” zamiast „szafa”), zadaje pytania (np. „co to?”), potrafi odpowiedzieć jak ma na imię, wymawia kolejne głoski – „k”, „g”, „l”;

– między 3 a 4 rokiem życia – potrafi odróżnić wymowę prawidłową od nieprawidłowej („szalik” – „sialik”), jest rozumiane przez osoby spoza swojego otoczenia, zwykle mówi płynnie, choć mogą pojawić się zawahania, przeciąganie czy powtarzanie głosek, sylab lub wyrazów, tzw. rozwojowa niepłynność mowy, coraz częściej zadaje pytania, potrafi odpowiedzieć na pytania typu „kto?”, „co?”, „z kim?”, „gdzie?”, upraszcza jeszcze najtrudniejsze głoski („sz”, „rz”, „cz”, „dż”, „r”);

– między 4 a 5 rokiem życia – słucha z uwagą opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania, potrafi opowiedzieć prostą historyjkę, zazwyczaj stosuje reguły gramatyczne, choć może jeszcze je mylić, buduje coraz bardziej rozwinięte zdania, mogą pojawić się najtrudniejsze głoski;

– między 5 a 6 rokiem życia – rozumie złożone instrukcje, używa słów określających stosunki przestrzenne, prawidłowo interpretuje znaki symboliczne, mowa jest wyraźna, prawidłowo wypowiada głoski, stosuje reguły gramatyczne, potrafi opowiedzieć co widzi na obrazku, odpowiada na złożone pytania używając zdań złożonych.

Jeśli jest coś, co niepokoi Państwa w mowie Waszego dziecka, macie wątpliwości lub chcielibyście o coś zapytać – zapraszam do kontaktu w każdy poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach między 8.00 a 13.30, do sali numer 17.

Anna Lubońska, Grażyna Rembacz, Monika Szczecina

 

Inne zajęcia specjalistyczne realizowane w roku szkolnym 2020-2021:

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • Zajęcia rewalidacyjne,
  • Zajęcia z integracji sensorycznej,
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.